Priskalkulator sølv lødigheder

Indtast den nuværende sølvpris, hvis den ikke allerede stemmer og se pris for sølv i forskellig lødighed/renhed. Klik her og se hvad sølvprisen er lige nu.

Det gør ingen forskel om du indtaster prisen i amerikanske dollar, danske kroner eller noget helt tredje – de viste priser vil blot være i samme valuta. Det samme gælder om du indtaster prisen pr. gram, kilo, troy ounce eller lign., så vil priserne gælde for den samme vægtenhed.

Bemærk, hvis du har tænkt dig at købe eller sælge sølv hos en forhandler, vil du ikke kunne få markedsprisen. Opkøbere af sølv tilbyder typisk en pris, der ligger nogle procent under den aktuelle pris. Hvis du køber sølv hos en forhandler, så vil prisen ligeledes være lidt højere end den nuværende sølvpris. I nogle tilfælde meget højere, typisk indenfor sølvsmykker og numismatiske mønter. Derudover er der i Danmark 25% moms på sølv, som du vel at mærke ikke får tilbage ved salg.