Ædelmetal lovgivning

Lovgivningen kræver at alt erhvervsmæssigt arbejde med produkter i guld, sølv og platinmetaller, som sælges eller udbydes til salg, skal indeholde to stempler – navnestempel for producent, samt et lødighedsstempel/holdighedsstempel som angiver renheden i ‰ (tusindedele).

retsinformation.dk beskriver de almindelige bestemmelser således:
§ 1. Arbejder af ædle metaller, dvs. guld, sølv, platin og palladium eller legeringer heraf samt guldpletterede, sølvpletterede, platinpletterede og palladiumpletterede varer må kun erhvervsmæssigt fremstilles, sælges eller udbydes til salg under iagttagelse af de i denne lov indeholdte forskrifter. Det samme gælder ædle metaller i uforarbejdet stand.

§ 2. Som arbejder af ædle metaller anses i denne lov kun arbejder, som i alle enkelte metaldele har en holdighed af mindst 333 promille guld, mindst 800 promille sølv, mindst 850 promille platin og mindst 500 promille palladium, eller arbejder, der lovligt kan markedsføres som ædle metaller i et land i Den Europæiske Union.

Ædelmetal kontrol

FORCE Technology er udpeget til Ædelmetalkontrol i Danmark, for at sikre at lovens bestemmelser overholdes. Ædelmetalkontrollen sker ved uanmeldte besøg hos virksomheder, som handler eller forarbejder produkter i ædle metaller. Ædelmetallerne undersøges på FORCE Technology’s laboratorier og de laver omkring 3000 prøver årligt.

Kilder:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=66345
http://aedelmetalkontrollen.dk/
http://forcetechnology.com/da