Guld (Au)

Guld (aurum på latin) er et metallisk grundstof og har atomnummer 79 i det periodiske system, samt det kemiske symbol (atomtegn) Au.

Guld er under normale forhold et gulligt skinnede/glansfuldt metal, men kan opnå forskellige nuancer, hvis man blander det med andre grundstoffer. Det er både et meget tungt, men samtidig forholdsvis blødt og smidigt metal.

Gulds massefylde er 19,3 g/cm³, mens f.eks. sølv har en massefylde på 10,49 g/cm³. Guld er altså næsten 9 gram tungere end sølv pr. kubikcentimeter.

Latinsk navn: Aurum
Atomtegn/Kemisk symbol: Au
Atomnummer: 79
Atomvægt: 196,9665
Smeltepunkt: 1.064,18 °C
Massefylde: 19,3 g/cm³
Opdagelse: Oldtiden

Guldets historie

Varna guldskat
Bulgariens Varna guldskat (taget af Yelkrokoyade)

Der er reelt ikke et helt præcist svar på, hvornår mennesket første gang opdagede guld, men man har fundet guldobjekter fra flere tusinde år før Kristi fødsel.

Derudover må man antage, at guld som jo kan findes frit i naturen i form af klumper, er blevet fundet af mennesker ret tidligt.

Bulgariens Varna guldskat betragtes som det ældste forarbejdede guld i verden og dateres tilbage til 4600-4200 f.Kr.

Anvendelse af guld

Guld har gennem årtusinder været brugt som betalingsmiddel, typisk i form af mønter, samt til fremstilling af smykker og guldsmedekunst. Det siges at man med blot et enkelt gram guld, under de rette forhold vel at mærke, kan strække det ud i en 3 km lang tynd tråd, med en diameter på blot 0,00012 mm. Eller mere bevendt, hamre det ud til at blive en hel kvadratmeter bladguld, med en tykkelse på kun 0,0001 mm. Det er så tyndt, at det er gennemsigtigt.

I nyere tid også en række andre tekniske formål, f.eks. i elektronik, da guld er en formidabel leder af elektrisk strøm. Du kan læse om andre mere alternative anvendelsesmuligheder i denne lille artikel.