Køb og salg af guld

Du kan handle med guld på forskellige måder, både fysisk guld og det jeg vil kalde papirguld.

Fysisk guld

Guld og valuta/pengesedler
Guldmønter og fiat penge
Der er flere virksomheder i Danmark, som både køber og sælger fysiske produkter i guld, f.eks. guldmønter, -barrer og -smykker. Jeg kan personligt godt lide ideen om, selv at eje mit guld og at jeg ikke skal stole på andre parter. Det giver dog ikke rigtig mening, at handle frem og tilbage med fysisk guld på kort sigt, bl.a. pga. differencen mellem købs- og salgspriser. Guld i fysisk form bør ses, som en langsigtet investering/opsparing og ultimativ sikker havn for fremtiden, hvis tingene virkelig skulle ramle. En form for sikkerhedsbuffer, som man forhåbentlig aldrig bliver nød til at skille sig af med. Spekulation i prisen på lidt kortere sigt, vil typisk give mere mening med finansielle instrumenter som ETF’er og futures. Du kan finde flere danske og udenlandske forhandlere, som har fornuftige priser ift. spotprisen, både når du skal købe og sælge.

Allokeret guld

Et alternativ til fysisk guld, kunne være online handel med allokeret guld. Det er egentlig stadig fysisk guld, men blot forhandleren som står for opbevaringen af guldet i sikrede bokse, samt forsikring og lignende. Når du handler med allokeret fysisk guld hos f.eks. BullionVault, så er det direkte på markedet med andre af deres 75.000+ brugere. Selvom gebyrer ved køb og salg er forholdsvis lave, bør man være opmærksom på gebyrer for opbevaringen, som over tid kan æde af beholdningen. De årlige procenter er typisk ret lave, men der er ofte et minimumsgebyr hver måned eller lignende, som kan gøre forskellen, afhænging af størrelsen på porteføljen.

Papirguld

Papirguld, f.eks. ETF’er, CFD’er og lignende finansielle produkter, kan være en metode til at få eksponering i gulds markedspris. Disse kan købes og sælges hvis du f.eks. har et aktiedepot i banken og de tilbyder disse produkter, eller igennem lignende handelsplatforme. Guldmineselskaber kunne også være en vej til, mere eller mindre at handle med guld. Der er dog flere faktorer, som spiller ind ift. mineselskaber.

Fordele og ulemper

Jeg ser umiddelbart følgende fordele og ulemper, ved de forskellige muligheder for køb og salg af guld.

Fysisk guld (egen opbevaring)

 • Ejer og i fysisk besiddelse af dit guld
 • Letgenkendelige og -ombyttelige investeringsobjekter
 • Høj økonomisk sikkerhed
 • Hedging/risikoafdækning mod inflation og kriser
 • Risiko for tyveri
  • Forsikrings- og sikkerhedsforanstaltninger
 • Langsom handel
Fysisk allokeret guld (opbevaring hos forhandler)
 • Juridisk ejer af fysisk guld
 • Hurtigt og nemt
 • Lav difference mellem købs- og salgspris
 • Hedging/risikoafdækning mod inflation og kriser
 • Forvaringsgebyrer og/eller andre gebyrer
 • Du er ikke fysisk i besiddelse af dit guld
Papirguld (ETF’er, CFD’er og lignende)
 • Nemt og hurtigt
 • Typisk lave gebyrer
 • Mange muligheder, f.eks. at gå long eller short med gearing.
 • Risici forbundet med udbydere (fonde) af f.eks. ETF’er
 • Du ejer ikke guldet, men et finansielt produkt
Hvorfor eje eller handle med guld?
Guld har været anset som værdifuldt siden oldtiden, hvor man mener metallet blev opdaget. Det har en historisk rolle som et middel til opbevaring af værdier og var i mange år fundamentet for vores monetære systemer. Guld er nu til dags den sikre havn under finansielle kriser, samt et aktiv for folk der ønsker at bevare deres købekraft på længere sigt. Det giver god mening, at have nogle procenter af ens portefølje i guld. I forbindelse med valutakriser, øger guld ofte eller som minimum bibeholder sin købekraft. For at give et eksempel – da hyperinflationen rasede i Tyskland efter 1. verdenskrig, siges det at da den toppede i 1923, blev hele boligblokke i centrum af Berlin, solgt for omkring 25 troy ounce guld per styk. Den forventede gennemsnitlige levealder skulle efter sigende kun være 27 år, for de almindelige valutaer som vi benytter i dag. Fiat penge som den danske krone, amerikanske dollar, eller den allerede krakkede zimbabwe dollar. Det der ofte sker med fiat valutaer er, at inflationen begynder at løbe løbsk. Derudover vil noget så simpelt, som folk der mister tilliden til valutaen, kunne knække den fuldstændig. Som Den Europæiske Centralbank skriver i en artikel fra 2015, “Hvad er penge?“;
Moderne økonomier, herunder euroområdet, er baseret på såkaldte fiat penge. Det er penge, som er erklæret lovligt betalingsmiddel og udstedt af en centralbank, men i modsætning til penge, der repræsenterer en værdi, ikke kan omveksles til fx en bestemt vægtenhed i guld. De har altså ikke nogen værdi i sig selv – seddelpapiret er så godt som uden værdi – og alligevel accepteres de som betaling for varer og tjenesteydelser, fordi folk har tillid til, at centralbanken kan holde pengenes værdi stabil over tid. Hvis dette ikke lykkes for centralbankerne, vil fiat penge ikke længere blive accepteret overalt som betalingsmiddel, og de vil heller ikke længere blive anset som et godt værdiopbevaringsmiddel.